دوشنبه 23 دی 1387

Click here for full size photo! 

نفوذ پنهانی روس ها در ایران !

 

Click here for full size photo! 

دوران بازنشستگی و... 

 

Click here for full size photo! 

spدوست داشتنی در تور اروپا(استکهلم) 

 

Click here for full size photo! 

کوچک و پرتلاش 

 

Click here for full size photo! 

به یاد اصفهان 

 

تصویر 

نو رسیده تابان ایر

کد موسیقی برای وبلاگ