یکشنبه 18 اسفند 1387
 با تلاش متخصصان دفاعی کشورمان و انجام آزمایشات و تست‌های فراوان، نصب نوعی موشک پیشرفته دریایی بر روی جنگنده‌های کشورمان با موفقیت انجام شد و اکنون این جنگنده‌ها به قابلیت جدیدی در مقابله با تهدیدات دست یافتند.
بر اساس این پروژه که با کمک زنجیره‌ای از نیروهای متخصص نیروهای مسلح و دانشگاههای کشور صورت گرفت، موشک دوربرد هوا به سطحی که بر روی هواپیماهای کشورمان نصب شده است می‌تواند اهداف دریایی را که در مسافتی بیش از 110کیلومتر قرار دارند را منهدم کند.
برای تحقق این قابلیت مهم که با توجه به تهدیدات دریاپایه بر ضد کشورمان بسیار ضروری بود، یک سیستم راداری و سامانه پرتاب مدرن نیز توسط کارشناسان دفاعی کشورمان به صورت بومی طراحی و بر روی جنگنده‌ها نصب شد تا هدف‌گیری اهداف سطحی با دقت قابل توجهی انجام پذیرد.
قابلیت هدایت خودکار موشک و حمل سرجنگی برای انهدام اهداف بزرگ دریایی از دیگر ویژگی های این پروژه مهم است.
با توجه به سیستم‌های پدافندی که ممکن است مقابل هواپیماهای کشورمان مورد استفاده قرار گیرد، این موشک که بیش از 500 کیلو وزن دارد با دقت بسیار فراوان و به صورت دورایستا شلیک می‌شود و کارشناسان از آزمایشهای موفق آن به عنوان "FIRE and FORGET " یاد می‌کنند.
انتهای پیام/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711141764

کد موسیقی برای وبلاگ