جمعه 21 فروردین 1388

تصویر

تصویر

تصویر


روز چهارشنبه مورخ 19/1/88 در فرودگاه O.R. Tambo آفریقای جنوبی یک فروند هواپیمای BAE-146-RJ85A شرکت هواپیمایی SA Airlink Investments با دیوار آجری برخورد کرد.

هواپیمای BAE-146 بعلامت ثبت ZS-ASW زمانیکه در اپرون حدفاصل باند 03 چپ و ساختمان تاسیسات شرکت SA Airlink در فرودگاه O.R. Tambo آفریقای جنوبی پارک بوده بعلت نامعلومی جابجا شده و پس از عبور از محوطه چمن کنار اپرون با یک دیوار آجری به ارتفاع 2 متر برخورد نموده است.

بعلت اختلاف سطح در دوطرف دیوار زیر چرخ دماغه خالی شده و بدنه هواپیما آسیب شدیدی دیده است.
در این حادثه کسی آسیب نرسیده است.

کد موسیقی برای وبلاگ