چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388

Click here for full size photo! 

فوکر ۲۷ زیبای نیروی دریایی 

 

Click here for full size photo! 

بل ۴۱۲ متعلق به؟(خودمان هم نمی دانیم) 

 

Click here for full size photo! 

کوچک و بزرگ.عاشق ایران 

 

Click here for full size photo! 

بانوی پیر در مهرآباد 

 

Click here for full size photo! 

توپولف زیبا و جدید الورود تابان ایر 

 

Click here for full size photo! 

کوچولوی زیبا 

حضورت در ایران جاودان 

 

Click here for full size photo! 

میراژهای نیروی هوایی 

نفس تازه کرده و آماده نبرد 

 

و در پایان عکس سورپرایز امروز  

Click here for full size photo! 

بغداد۱ 

پناهنده ای پنهان از چشم ها

کد موسیقی برای وبلاگ