پنج‌شنبه 25 تیر 1388

مسابقات طراحی،ساخت و پرواز هواپیماهای دست ساز بدون سرنشین در هواپیماسازی اصفهان ( هسا ) 

مسابقات طراحی،ساخت و پرواز هواپیماهای دست ساز بدون سرنشین در هواپیماسازی اصفهان ( هسا )  

مسابقات طراحی،ساخت و پرواز هواپیماهای دست ساز بدون سرنشین در هواپیماسازی اصفهان ( هسا )  

مسابقات طراحی،ساخت و پرواز هواپیماهای دست ساز بدون سرنشین در هواپیماسازی اصفهان ( هسا ) 

مسابقات طراحی،ساخت و پرواز هواپیماهای دست ساز بدون سرنشین در هواپیماسازی اصفهان ( هسا )  

مسابقات طراحی،ساخت و پرواز هواپیماهای دست ساز بدون سرنشین در هواپیماسازی اصفهان ( هسا )  

دیدن عکس های بیشتر:http://www1.farsnews.com/imgrep.php?nn=8804250728

 

کد موسیقی برای وبلاگ