شنبه 17 مرداد 1388
"خطای انسانی" ، علت سانحه هوایی فرودگاه مشهد

فرامرز سروی ، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و مسئول این کمیسیون امروز در جمع خبرنگاران گفت:
بعد از 4200 نفر ساعت کارشناسی 11 کمیته تخصصی بررسی سانحه و اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه هواپیما مشخص شد ، خلبان دستورالعمل های پروازی مندرج در کتاب هواپیما را هنگام نشستن رعایت نکرده و کادر پروازی نیز حین تقرب و فرود آمدن روی باند شماره 13 فرودگاه تمرکز لازم را نداشته است.
وی افزود : این هواپیما به علت رعایت نکردن مقررات پروازی با سرعت زیاد اقدام به تقرب و فرود آمدن می کند و خلبان نیز نمی تواند بر اساس دستور العمل، هواپیما را کنترل کند که از باند خارج و دچار سانحه می شود .
مسئول کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به بررسی های انجام شده از جمله جمع آوری مدارک و اسناد هواپیما ، مصاحبه با شاهدان ، بررسی نوارهای مکالمه مراقب پرواز و اطلاعات رادار و جعبه سیاه و شکل ظاهری و کتاب هواپیما گفت : در این بررسی ها علاوه بر کارشناسان داخلی ، کارشناسان بین المللی و کارشناسان شرکت سازنده هواپیما نیز حضور داشتند که در نهایت " عامل انسانی " علت بروز این سانحه تشخیص داده شد.
سروی با بیان اینکه علت 90 درصد سوانح هوایی در جهان " خطای انسانی " است، گفت : آنچه برخی سایت ها و مطبوعات به عنوان دعوا و درگیری در کابین خلبان اشاره کرده اند در حقیقت ورود فرد غیرمسئول به کابین و نبود مدیریت متمرکز در کابین است.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد : طبق مقررات ،‌ ورود افراد غیر گروه پروازی به کابین خلبان هنگام تقرب پرواز ممنوع و مسئولیت آن به عهده خلبان است که نتایج بازخوانی نوار مکالمات کابین نشان می دهد این مقررات رعایت نشده است.
سروی افزود : خلبان و کمک خلبان این پرواز هر یک به ترتیب 14 هزار و 10 هزار ساعت پرواز و تجربه کافی داشته اند.
وی یادآور شد : بررسی سوانح در دنیا نشان می دهد سوانحی که رخ می دهد مربوط به خلبان های کم تجربه یا خیلی باتجربه است.

کد موسیقی برای وبلاگ