شنبه 30 آبان 1388

 

انتظارها به سر رسید و بالاخره امروز A6-RCA یکی از 2 فروند 727 باری که گفته میشود قرار است برای آسمان وارد شوند به تهران آمد و هم اکنون در مقابل آشیانه شهید بهشتی شرکت آسمان پارک شده است.
این هواپیما با شماره سریال 21920/1634 ساخت 16-06-1980 است  و در سال 2004 به هواپیمای کارگو تبدیل شده است . 

 

  

منبع:انجمن هوافضا(با تشکر از اتابک عزیز)

کد موسیقی برای وبلاگ