چهارشنبه 4 آذر 1388

پراتیبا پاتیل" رئیس جمهور هند اولین زن رئیس جمهور شد که با هواپیمای نظامی پرواز کرد.
روز سه شنبه خانم پاتیل که 74 سال دارد، با جنگنده دو نفره "سوخوی-30 ام کا ای" که نوین ترین جنگنده در نیروی هوایی هند می باشد، به مدت 20 دقیقه پرواز کرد.
پرواز در ارتفاع 2 کیلومتری انجام و بطور مستقیم از تلویزیون هند پخش شد. فرمانده پرواز "اس. ساجان" بود.
"جویتی راتهوره" دختر رئیس جمهور هند اعلام کرد که مادرش پرواز کرد تا "همه کشور را تشویق کند و بر توسعه امکانات زنان تاکید کند" و خاطر نشان نمود که او این موضوع را درک می کند.
اولین بار خانم پاتیل در کاخ ریاست جمهوری در ماه نوامبر آماده این پرواز شده بود. در آن زمان به وی نشان دادند که چگونه باید در هوایپمای نظامی نشست و بهنگام پرواز از چه اهرم هایی می توان استفاده کرد. وی پیش از پرواز معاینه پزشکی الزامی را باری دیگر گذرانده و لباس خلبانی به تن کرد.

 

 

منبع:
ریا نووستی

سنترال کلوب

کد موسیقی برای وبلاگ