دوشنبه 7 دی 1388


چهارمین فروند جت فوکر 100 در مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت هواپیمایی نفت ایران در محل فرودگاه بین المللی اهواز به ناوگان هوایی این شرکت پیوست.

به گزارش موج، مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت ایران در مراسم ورود چهارمین فروند فوکر 100 به فرودگاه اهواز گفت: این هواپیما در سال 1996 ساخته شده و تا دو هفته پیش در یکی از خطوط هوایی معتبر و استاندارد اروپایی فعال و مشغول پرواز بوده است.
کاپیتان حسین شهریار طالبزاده افزود: این هواپیما با گنجایش 100 مسافر با کد شناسایی EP-SUS (شوش، با قدمتترین شهر استان خوزستان) وارد ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی نفت ایران شد؛ با ورود این هواپیما، ظرفیت ناوگان هوایی این شرکت از 520 صندلی به 620 صندلی افزایش یافت.
وی گفت: بیشترین سرعت پرواز این نوع هواپیما (گشت زدن) 845 کیلومتر در ساعت، متوسط سرعت پرواز 737 کیلومتر در ساعت و طول حرکت این هواپیما با 109 مسافر، دو هزار و 505 کیلومتر است.
طالبزاده یادآور شد: تولید این هواپیما اگرچه در سال 1996 متوقف شده است، اما اندکی پس از آن مذاکراتی از سوی خطوط هوایی برخی کشورهای جهان برای خرید دوباره آن انجام شد؛ از این رو تولید فوکر 100 و فوکر 70 چند برابر شد؛ به گونهای که از سال 96 تا کنون، 300 فروند از این نوع هواپیما سفارش داده شده؛ این در حالی است که در زمان توقف تولید، 283 فروند از این هواپیما در حال ساخت و پردازش بود.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت ایران، خطوط هوایی و هواپیما را اهمیت ویژه و یک کالای استراتژیک ذکر کرد و گفت: با ورود هواپیمای «شوش»، تعداد ناوگان هوایی این شرکت به 10 فروند افزایش یافته است.
طالبزاده یادآور شد: سومین فروند فوکر 100 دو ماه پیش به ناوگان این شرکت پیوست که به پاس قدردانی از خدمات یکصد ساله مسجد سلیمان به صنعت نفت کشور، آن هواپیما با کد شناسایی EP-MIS به معنای (Masjid-i-Soleyman) وارد خطوط هواپیمایی نفت ایران شد.
طالبزاده یادآور شد: دو فروند هواپیمای جت فوکر 100 نیز که پیشتر به ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی نفت ایران وارد شده بود با کدهای شناسایی EP-AWZ (اهواز) و EP-OPI (شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی نفت) مشغول خدمترسانی به مجموعه کارکنان صنعت نفت است.
وی توضیح داد: طرح توسعه ناوگان شرکت هواپیمایی نفت ایران در دو مرحله انجام میشود؛ در مرحله نخست این طرح چهار فروند هواپیمای جت فوکر 100 به ناوگان شرکت هواپیمایی نفت ایران افزوده شد و در مرحله دوم نیز سه فروند هواپیمای بزرگ وارد ناوگان این شرکت خواهد شد.
طالبزاده تصریح کرد: برای اجرایی شدن و عملیاتی کردن فاز دوم طرح توسعه ناوگان هواپیمایی نفت ایران، شش ماه تا یک سال آینده فرصت نیاز داریم؛ در این مدت، با افزایش توانمندی متخصصان و مهندسان شرکت، آمادهسازیهای لازم را برای اجرای فاز دوم انجام خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت ایران ادامه داد: برای افزایش توانمندی مجموعه کادر پروازی، دورههای آموزشی ویژه در حال انجام است؛ از یک و نیم سال پیش این دورهها آغاز شده و تا یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.
طالبزاده افزود: جذب پرسنل در ردههای مختلف تخصصی و پروازی را آغاز کردهایم؛ تعداد کنونی پرسنل تخصصی پروازی شرکت هواپیمایی نفت ایران یک سوم میزان موردنیاز است.
وی یادآور شد: تعداد 24 خلبان در شرکت هواپیمایی نفت ایران مشغول فعالیت هستند؛ اخیراً 10 خلبان جدید جذب کردهایم که در حال گذراندن دورههای آموزشی و آمادهسازی پرواز هستند؛ علاوه بر تعداد 24 خلبان موجود، شش خلبان دیگر نیز از دو شرکت هواپیمایی کشور در شرکت هواپیمایی نفت ایران مامور شدهاند.
طالبزاده در پایان گفت: چهار نفر از خلبانان این شرکت نیز در حال گذراندن دورههای آموزشی ویژه در خارج از کشور هستند که به محض اتمام دورههای آموزشی به کادر پروازی ما میپیوندند.

کد موسیقی برای وبلاگ