دوشنبه 14 دی 1388

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» تعمیرات اساسی دو فروند هواپیمای بوئینگ 747 و ایرباس هما توسط متخصصان هما و شرکت فجر آشیان در محل این شرکت به پایان رسیده و فردا در حضور مدیر عامل شرکت فجرآشیان و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی تحویل این شرکت خواهد شد.
بنابراین گزارش در سال‌های اخیر شرکت ایران‌ایر از نظر تعمیرات اساسی هواپیماهای پهن پیکر به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و از این جهت در شرایط تحریم نیاز کشور را به سایر کشورها تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
پرواز دو فروند از هواپیماهای زمینگیر خریداری شده از ترکیه نمونه‌ای از پیشرفت‌های حاصل شده طی این مدت است

کد موسیقی برای وبلاگ