یکشنبه 25 بهمن 1388

 

تصویر MD-82 بلغاری بعلامت ثبت LZ-LDC که بعلت بارش برف سنگین ، دم آن سنگین شده و خودش هم سر به هوا. کارکنان زمینی سعی دارن با طناب ، دماغه رو پایین و او را وادار به کرنش کنند.
منبع:http://aerospacetalk.ir/vb/showthread.php?p=259361#post259361

کد موسیقی برای وبلاگ