چهارشنبه 26 اسفند 1388
                                     ورود هواپیمای کم مصرف به ناوگان هوایی کشور

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت: شرکت های هواپیمایی با هدف اصلاح الگوی مصرف و بنا بر تاکید وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه اصلاح الگوی مصرف، در زمینه هایی که سازمان هواپیمایی کشوری برای آنها فراهم کرده است، عملکرد قابل قبولی داشته اند.

رضا جعفرزاده با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد هواپیمای اضافه شده به ناوگان هوایی کشور 38 فروند و خارج شده از ناوگان 18 فروند بوده است، تصریح کرد: در طرح توسعه ناوگان هوایی کشور، وارد شدن هواپیما با مصرف سوخت کمتر یکی از بخش های مهمی بوده که سازمان هواپیمایی به عنوان بخش حاکمیتی در صنعت هوایی بر آن تاکید داشته است.

وی اظهار داشت: اکثر هواپیماهایی که در سالجاری وارد ناوگان هوایی کشور شد از نوعی بودند که مصرف سوخت کمتری را نسبت به دیگر هواپیماها دارند.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف سوخت هواپیماهای توپولوف تقریبا 2 برابر هواپیماهای بوئینگ وارد شده به ناوگان هوایی کشور در سالجاری است، گفت:هواپیماهای وارد شده در سالجاری چه از نوع ملکی، چه اجاره به شرط تملیک و چه اجاره ای از نوعی بودند که نوع مصرف سوختشان کاهشی حدود 50 درصد داشته است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: میزان مصرف سوخت هواپیماهای قبلی به ازای هر ساعت پرواز در حدود 6 تن در ساعت بوده است در حالی که مصرف سوخت هواپیماهای جدید وارد شده به ناوگان هوایی در حدود 2.5 تا 3 تن در هرساعت است.

وی تصریح کرد: درصورتی که میزان مصرف سوخت در هواپیماهایی که وارد ناوگان شده اند با توجه به میزان ساعت پروازی این هواپیما و تعداد آنها محاسبه شود نشانگر رقم قابل توجهی صرفه جویی در مصرف سوخت هواپیما خواهد بود.

جعفر زاده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی هواپیماهای اجاره ای وارد شده قیمت اجاره ای بالاتر از هواپیماهای قبلی دارند، گفت: با توجه به مصرف سوخت و رفاهیات موجود در این نوع هواپیماها چنین محاسبه ای درست نبوده و باید تمام جزئیات را در محاسبه میزان مبلغ اجاره هواپیماها مورد توجه قرار داد.

کد موسیقی برای وبلاگ