دوشنبه 6 اردیبهشت 1389

دوست عزیز در چند روز گذشته مانوری در جنوب کشور عزیزمان ایران( یعنی در کناره تنگه هرمز)برگزار شد که اگرچه اجرای مانورهای اینچنینی در هر سال جز برنامه های سالیانه است ولیکن شرایط سیاسی روز و تهدیدات دشمنان از یک سو و یاوه گویی های شیخ جوان اماراتی در خصوص جزایر همیشه ایرانی خلیج فارس سبب شد این مانور آبی خاکی هوایی از اهمیت قابل توجه ای برخوردار شود البته عامل دیگری نیز در با اهمیت نشان دادن این مانور نقش داشت و آن اقداماتی نظیر محل اجرای مانور که نقطه حساسی چون تنگه هرمز بود و استفاده از روش های جدید دفاع دریایی و استفاده از امکانات و تجهیزات جدید و ... بود که در این خصوص در خبرگزاریها و رسانه ها گزارش های مختلف و گوناگونی را مشاهده نموده اید.در ادامه ما نیز تعدادی عکس جالب از این مانور برای شما دوستان تهیه نمودیم که دیدن عکس های مذکور خالی از لطف نخواهد بود.  

لازم به ذکر است منبع عکس های ارائه شده تعدادی از خبرگزاری ها نظیر مهر و فارس و ایرنا و ایسنا و... و تعدادی از فروم ها و سایت های هوایی و نظامی نظیر انجمن هوافضا و سنترال کلوب و میلیتاری و...است 

 

 

 


 

 
  

  

 

    


  
 و در انتها!!! 
 
 
  

کد موسیقی برای وبلاگ