دوشنبه 17 خرداد 1389


خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تشریح دلایل زیان دهی هما از آغاز واگذاری هتل های هما به بخش خصوصی از فردا خبر داد و گفت: قیمت هتلهای هما در هیئت واگذاری حدود 520 میلیارد تومان تصویب شده است.


فرهاد پرورش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، ضمن اعلام این خبر، تصریح کرد: همچنین هماکنون ارزیابیهای واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور توسط کارشناسان امر در حال انجام است که پس از اتمام ارزیابیهای مذکور، این شرکت هواپیمایی نیز به بخش خصوصی واگذار میشود.

* برای واگذاری هما ابتدا باید زیاندهی این شرکت برطرف شود

وی با اشاره به آمادهسازی زیرساختهای لازم برای واگذاری شرکت هواپیمایی ایرانایر، تصریح کرد: در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امکانات، شرایط و بستر واگذاری فراهم است.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه ایرانایر کماکان یک شرکت زیانده است، گفت: این ایرلاین برای واگذاری به بخش خصوصی باید از زیاندهی خارج شود.
پرورش با بیان اینکه شرایط برای خصوصیسازی هما در حال فراهم شدن است، تصریح کرد: این شرکت هواپیمایی را نمیتوان با سیستم دولتی اداره کرد و باید حتمأ خصوصی شود.

* وظایف حاکمیتی هما در اختیار دولت میماند

پرورش با بیان اینک وظایف حاکمیتی هما باید از وظایف تصدیگری جدا شود، تصریح کرد: ایرانایر به عنوان یک شرکت هواپیمایی ملی نوعی وظایف حاکمیتی نیز دارد که مصالح کشور اقتضاء میکند برخی مسیرهای پروازی را این ایرلاین پوشش دهد و ارتباطات بین ایران و برخی کشورها برقرار باشد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: طبق مصوبه واگذاری، بخش حاکمیتی ایرانایر در اختیار دولت میماند و بخش دیگر آن که وظیفه تصدیگری است واگذار میشود.
پرورش تأکید کرد: واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ایران ایرتور و هتلهای هما متفاوت است زیرا 100 درصد ایران ایرتور و هتلهای هما واگذار میشوند.

* دو فرودگاهی بودن هما؛ یکی از دلایل اصلی زیان ایرانایر

مدیرعامل هما با بیان اینکه راهکارهای متفاوتی از سوی اینجانب به دولت، سازمان خصوصیسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای خروج هما از زیاندهی ارائه شده است، ادامه داد: دو فرودگاهی بودن هما (امام خمینی (ره) و مهرآباد)، انجام پروازهای عمره از فرودگاه مهرآباد و انجام پروازهای بینالمللی از فرودگاه امام خمینی(ره) چند دلیل زیانده بودن هما است.
پرورش خاطرنشان کرد: اجبار انجام پروازهای عمره از 10 نقطه ایران هزینه بالایی برای شرکت هواپیمایی هما دارد، زیرا هواپیماهای این ایرلاین باید از تهران تا شهرستان مقصد بدون مسافر پرواز کند تا از آن شهرستان به انجام پروازهای عمره بپردازد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بدان دلیل که حرکت هواپیماها از تهران به شهرستان برای انجام پروازهای حج عمره غیربرنامهای است، نمیتوان برای آن بلیت فروخت زیرا بستگی به ساعت پروازی است که کشور عربستان ارائه میدهد؛ بنابراین چون ساعت پرواز قابل پیشبینی نیست، قابلیت فروش بلیت نیز از تهران به شهرستان مقصد وجود ندارد.
پرورش در تشریح میزان زیان یک پرواز هما برای انجام پرواز حج عمره در شهرستان، خاطرنشان کرد: اینگونه پروازها ابتدا از تهران به سمت شهرستان موردنظر بدون مسافر پرواز میکنند، سپس از آنجا مسافر به سمت مدینه جابهجا میشود، سپس هواپیمای مذکور دوباره از مدینه به سمت جده بدون مسافر پرواز میکند تا حجاجی که قبلأ در جده بودهاند را از آن نقطه به سمت شهرستان موردنظر جابهجا کند؛ دوباره از شهرستان تا تهران این هواپیما بدون مسافر پرواز میکند بنابراین همین یک پرواز موجب بروز زیان زیادی برای هما میشود.

* آزادسازی قیمت بلیت برای جلوگیری از زیان ایرلاینها

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وجود راهکارهایی برای حذف زیانهای هما، تصریح کرد: نرخ بلیتهای هواپیمای در ایران باید آزاد شود زیرا هماکنون با توجه به هزینههای بالای عملیاتی ایرلاینها که به واسطه شرایط ویژه تحریم ایجاد شده است، شرکتهای هواپیمایی قادر به تأمین مخارج خود نیستند.

* ورود 16 فروند هواپیما در گرو اختصاص بودجه

پرورش در خصوص ورود 16 فروند هواپیمایی که مقرر شده است در سال 1389 به ناوگان ایران ایر افزوده شود، خاطرنشان کرد: همه ساله تجهیز و نوسازی ناوگان و جایگزینی هواپیمای نوین با هواپیمای قدیمی در برنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مدنظر است.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: زمانی که برنامه سالانه ارائه شده و و پیشبینی بودجه صورت میگیرد، تعدادی هواپیما نیز برای خرید در دستور کار قرار میگیرد تا برای اخذ اعتبارات لازم آن اقداماتی صورت گیرد.
پرورش با اشاره به افزوده شدن مسیرهای جدید پروازی برای هما در سال جاری، تصریح کرد: در صورت کاهش اثرات تحریم، تخصیص اعتبارات و فراهم شدن شرایط، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قصد دارد 16 فروند هواپیما به ناوگان خود بیافزاید.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در حال حاضر این پتانسیل در بخش فنی و عملیاتی هما وجود دارد که اگر هواپیما به ناوگان افزوده شد، بتوان آن را عملیاتی کرد.

* بازدید سافا از هما

پرورش در خصوص بازدید کارشناسان سافا از قسمتهای مختلف اداری و فنی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این سؤال در ذهن کارشناسان سافا ایجاد شده بود که قطعات هواپیما در هما با وجود شرایط تحریم ورود هواپیما و قطعات آن به ایران، چگونه تأمین میشود؟
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: کارشناسان سافا علاوه بر بخشهای فنی، قسمتهای اداری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را نیز بررسی کردند.
پرورش با اشاره به لزوم رعایت مصالح کشور و انتقاد از برخی رسانهها مبنی بر انتشار برخی اخبار غیر ضروری، گفت: همگی باید به این امر اذعان داشته باشند که نباید با انتشار برخی اخبار محرمانه در آسیاب حریف آب بریزند.
به گزارش فارس، کمیته ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (سافا) که از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور بازرسی از ایمنی پروازهای آسمان این کشورها تشکیل شده است، اواخر هفته گذشته بازدید خود را از ناوگان هما به اتمام رساند.

کد موسیقی برای وبلاگ