دوشنبه 31 خرداد 1389

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ممنوعیت پرواز توپولوف 154روسی از اول مردادماه جاری در تمام فرودگاههای کشور خبر داد.

سیدعلی موسویجرف اظهار داشت: بنا به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری در مورد خروج همه هواپیماهای توپولوف 154 از خط پروازی کشور، از همه شرکتهای هواپیمایی خواسته که از یک مردادماه جاری از فروش و ایجاد تعهد پروازی با هواپیمای توپولوف 154 خودداری شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در برخی از فرودگاههای کشور تنها از همین هواپیما برای پرواز استفاده میشود لازم به نظر میرسد وزارت راه هواپیماهایی جایگزین آنها کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هماکنون تعداد زیادی از این هواپیماهای در مسیر پروازی آبادان مشغول جابهجا کردن مسافر هستند که در صورت خروج آنها از شبکه پروازی معلوم نیست چه به سر این فرودگاه میآید.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: ما مخالف با خروج این هواپیماها که عمر آنها به سر رسیده نیستیم، اما از آن هراس داریم که کمبود هواپیما بهانهای برای کاهش تعداد پروازهای فرودگاه بینالمللی آبادان شود.

وی اظهار داشت: با توجه به توسعه روزافزون اقتصادی منطقه و لزوم تردد برخی سرمایهگذاران و حتی صاحبان مشاغل مختلف و همچنین مردم لازم است تعداد پروازهای موجود نیز افزایش یابد.

موسویجرف با انتقاد از عدم وجود پرواز در برخی ایام هفته همچون روز پنجشنبه گفت: لازم است وزارت راه به فکر توسعه فرودگاه مهم آبادان باشد، چرا که این فرودگاه بعد از مهرآباد قدیمیترین و با سابقهترین فرودگاه کشور به شمار میآید.

سخنگوی اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم نوسازی ناوگان هوایی کشور گفت: امیدواریم مسئولان سازمان هواپیمایی با اتخاذ تدابیری زمینه ورود هواپیماهای جدید را به ناوگان فرسوده کشور را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با افزایش بیشتر پروازهای خارجی از فرودگاه بینالمللی آبادان زمینه احیای مجدد این فرودگاه فراهم شود.

موسویجرف اختصاص پروازهای حج، سوریه و عتبات عالیه را از جمله مطالبات مردم منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم سازمان هواپیمایی کشوری با ایجاد مسیرهای جدید پرواز خارجی در آبادان موافقت کند.

کد موسیقی برای وبلاگ