چهارشنبه 2 تیر 1389

 

 

 

 

 

دوستان عزیز در خصوص جزئیات این حادثه تاکنون اطلاعاتی درج نگردیده و تنها این عکس ها هستند که بروز این حادثه را تائید می کنند. عکس های مذکور نیز توسط دوست خوبمان جناب داودیان در انجمن هوافضا قرار گرفته است. پیگیر جزئیات این حادثه خواهیم بود.

کد موسیقی برای وبلاگ