شنبه 1 آبان 1389

Photographers Choice: Hungary - Air Force Saab JAS-39C Gripen by Roel Kroes 

برخورد از نوع نزدیک 

 

 

سلام آسمان 

کاشکی می دونستم کی نوبت پرواز من می رسه!

 

Top of last 24 hours: Airbus-Skylink Aero-Spacelines-377SGT-Super-Guppy-Turbine by Luis Rosa 

لزوم ایجاد پلیس راهنمایی و رانندگی در فرودگاهها! 

 

Click here for full size photo! 

ایرباس هما در سفر فرنگستان 

 

Click here for full size photo! 

مجمع عمومی هلی کوپترهای نیروی انتظامی 

 

Click here for full size photo! 

زیبا و تنها!

کد موسیقی برای وبلاگ