جمعه 6 اسفند 1389

Click here for full size photo! 

پیر دیر نیروی هوایی 

 

Click here for full size photo! 

کیش ایر در لباس جدید 

 

Click here for full size photo! 

سوخو۲۲ های پناهنده عراقی در فکر پرواز مجدد 

 این بار در ایران 

 

Click here for full size photo! 

پیلاتوس های کارآمد نیروی هوایی 

 

Click here for full size photo! 

خانه تکانی شب عید! 

 

Click here for full size photo! 

زیبا!

کد موسیقی برای وبلاگ