X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 30 مرداد 1386


B-1 Lancer

بمب افکن استراتزیک ساخت:Boeing و Rockwell International و North American Rockwell

اولین پرواز بی-1 :دسامبر 1974

وضعیت:در خدمت

قیمت به سال 1998: 1/283 میلیون دلار آمریکا

طول:5/44 متر

ارتفاع:4/10متر

مساحت بال:2/181 متر مربع

وزن خالی:100/87 کیلو گرم

وزن لود:000/148 کیلو گرم

وزن ماکزیمم تیکاف:400/216 کیلوگرم

نیروی محرک:چهارعدد F101-GE-102 augmented turbofans ساخت جنرال الکتریک هر کدام 9/64 کیلو نیوتون نیرو.

سرعت ماکزیمم: 95/0 ماخ

برد ماکزیمم:11998 کیلومتر

گنجایش سوخت:38000لیتر

تسلیحات:6 جایگاه خارجی برای 27000 کیلوگرم بمب و سه محفظه داخلی برای 34000 کیلو مهمات.

بمب ها:

84 عدد:Mk-82AIR . Mk-82 . Mk-62 .

8 عدد:Mk-65

30 عدد:CBU-87/89/CBU-97 Cluster Bomb Units (CBU

30 عدد:CBU-103/104/105 WCMD

24 عدد:GBU-31 JDAM GPS guided bombs

17 عدد:GBU-38 JDAM GPS guided bombs

24 عدد:Mk-84 general purpose bombs

96 یا 144 عدد:GBU-39 Small Diameter Bomb GPS guided bombs (96 if using four-packs, 144 if using six-packs) (this capability has not yet been fielded on the B-1)

16 عدد:B61 thermonuclear variable-yield gravity bombs

موشکها:

24عدد:AGM-158 JASSM

12 عدد:AGM-154 JSOW


Tupolev Tu-160


بمب افکن استراتزیک ساخت:Tupolev


اولین پرواز: 18 دسامبر 1981

وضعیت:غیر عملیاتی

سرنشین:4 نفر

طول:1/54 متر

ارتفاع:1/13

مساحت بال:360 متر مربع

وزن خالی:110000 کیلو گرم

وزن لود:267000 کیلوگرم

وزن ماکزیمم تیکاف:275000 کیلوگرم

نیروی محرک: 4 عدد Kuznetsov NK-321 turbofans هر کدام 137 کیلو نیوتون

سرعت ماکزیمم:05/2 ماخ

برد ماکزیمم:12300 کیلومتر

تسلیحات:

دو محفظه داخلی برای 40000 کیلوگرم
دو لانچر داخلی که هر کدام 6 عدد موشک کروز Raduga Kh-55 یا 12 عدد موشک اتمی برد کوتاه Raduga Kh-15

B-1 Lancer[IMG][/IMG]

کاکپیت بی-1
Tupolev Tu-160


کاکپیت Tupolev Tu-160

منبع:دانشجو

سه‌شنبه 30 مرداد 1386

همجوشی هسته ای بنیاد اصلی بمب هیدروژنی را تشکیل می دهد. همان طور که از شکافته شدن هسته های سنگین «شکافت هسته ای) ، مقدار عظیمی انرژی حاصل می شود. از پیوند هسته های سبک نیز انرژی بیشتری به دست می آید. در هر یک از دو حالت هسته هایی با جرم متوسط تشکیل می گردد. که جرم آنها کمتر از جرم اولیه ای است که برای تشکیل آنها به کار رفته است. در حالی که در روش شکافتن ، ماده اولیه منحصر به اورانیوم و توریم است. در روش پیوند هسته ای از هر اتم سبکی مثلا اتم هیدروژن می توان استفاده نمود.

هیدروژن مورد نیاز در واکنش همجوشی هسته ای:

هیدروژن موجود در تمامی آبهای اقیانوس ها یکی از مواد اولیه روش پیوند هسته هارا تشکیل می دهد. هیدروژن سنگین که نسبت به هیدروژن معمولی فوق العاده نایاب است برای پیوند بسیار نا مناسب ترند. و با وجودی که در هر 6400 اتم هیدروژن ، فقط یک اتم آن هیدروژن سنگین می باشد، بنابرین مقدار هیدروژن موجود در اقیانوس ها بسیار کافی است.

برای اینکه پیوند هسته ای انجام گیرد چه شرایطی لازم است؟

برای انجام عمل پیوند با هسته دو اتم را به شدت به هم بزنیم، تا به هم پیوند خورده و در هم ذوب شوند. اما دافعه الکترواستاتیکی هسته ، مانع بزرگی در این راه جلوی پای ما گذاشته است. در فواصل بینهایت نزدیک این دافعه فوق العاده زیاد است. البته راه حل ساده ای به نظر می رسد بدین معنی که بایستی به هسته ها آنقدر سرعت دهیم که از این مانع رد شوند. می دانیم که سرعت ذرات در هر گازی بستگی به درجه حرارت آن گاز دارد. پس کافی است درجه حرارت را آنقدر بالا ببریم تا سرعت لازم برای عبور از این مانع به دست آید

درجه حرارت لازم برای این کار چندین میلیون درجه سانتی گراد است و چنین حرارتی در کره زمین وجود ندارد. اما اگر یک بمب اتمی در وسط توده ای از هسته های سبک منفجر شود ، حرارت فوق العاده ای که از انفجار بمب حاصل می شود، حرارت هسته های سبک را به قدری بالا می برد که پیوند آنها را امکان پذیر سازد. این موضوع اساس ساختمان بمب حرارتی و هسته ای ( ترمونوکئر) می باشد.

همان طوری که در کبریت عادی برای آتش گرفتن ابتدا فسفر موجود در آن بر اثر مالش محترق می شود و آنگاه گوگرد را روشن می سازد، در بمب های (حرارتی و هسته ای ) نیز ابتدا یک بمب اتمی معمولی منفجر می شود و در نتیجه انفجار توده ای از اجسام سبک را به حرارت فوق العاده ای می رساند به طوری که هسته های آنها به هم می پیوندند و آنگاه انفجار مهیب تری انجام می گیرد

بعد از انفجار یک بمب اتمی معمولی ، عمل سرد شدن به سرعت انجام می گیرد. بنابرین ، باید فعل و انفعالاتی را در نظر گرفت که در آنها عمل پیوند به سرعت انجام گیرد. اگر یک بمب اتمی را در مخلوطی از دوتریوم و تریتیوم محصور کرده و مجموعه را در یک محفظه با مقاومت مکانیکی زیاد قرار دهیم، پس ازانفجار بمب اتمی محیط مساعدی برای یک فعل و انفعال ترمونوکلئر ( فعل و انفعال هسته ای گرمازا) به وجود می آید و در اثر آن عمل پیوند هسته ها انجام شده و هلیوم به وجود می آید.
تریتیوم + دوتریوم -----> هلیوم + نوترون

در نتیجه این فعل و انفعال ، حدود هفده میلیون الکترون ولت ، انرژی آزاد می شود. این میزان انرژِی نسبت به واحد وزن ماده قابل انفجار ، در حدود چهار برابر انرژی است که از شکسته شدن اورانیوم حاصل می شود. به عبارت دیگر در موقع پیوند هسته های دوتریم و تریتیوم ، انرژی بیشتر بر واحد جرم نسبت به شکافته شدن هسته های اورانیوم رها می شود.

تهیه بمب هیدروژنی دو اشکال عمده دارد که عبارتند از:

اولا باید دوتریوم و تریتیوم را به حالت مایع به کار برد. چون این دو عنصر در حالت معمول به صورت گاز هستند و در حرارت فوق العاده زیاد هم با کندی به هم پیوند می خورد. و لذا مجبورند آنها را در حرارتی معادل 250 درجه سانتی گراد زیر صفر نگه دارند. به طورری که وزن دستگاه لازم به وضع غیر عادی سنگین می شد. و بمب با زحمت زیاد حمل و نقل می گردید و پرتاب آن به وسیله هواپیما بسیار مشکل بود.

ثانیا اگر چه تهیه دوتریوم سهل است اما تهیه تریتیم فوق العاده مشکل و پرخرج می باشد. و برای تهیه آن باید در کوره اتمی عنصر لیتیم را به وسیله نوترون ، بمباران کنند که از تجزیه متوالی آب به وسیله جریان الکتریکی ، آب سنگین به دست می آید. بطوریکه دوتریوم یکی از عناصر مرکب آن است. از تجزیه آب سنگین «دوتریوم) به دست می آید.


بمب های اتمی شامل نیروهای قوی و ضعیفی اند که این نیروها هسته یک اتم را به ویژه اتم هایی که هسته های ناپایداری دارند، در جای خود نگه می دارند. اساسا دو شیوه بنیادی برای آزادسازی انرژی از یک اتم وجود دارد:

1- شکافت هسته ای: می توان هسته یک اتم را با یک نوترون به دو جزء کوچک تر تقسیم کرد. این همان شیوه ای است که در مورد ایزوتوپ های اورانیوم (یعنی اورانیوم 235 و اورانیوم 233) به کار می رود.

2- همجوشی هسته ای: می توان با استفاده از دو اتم کوچک تر که معمولا هیدروژن یا ایزوتوپ های هیدروژن (مانند دوتریوم و تریتیوم) هستند، یک اتم بزرگ تر مثل هلیوم یا ایزوتوپ های آن را تشکیل داد. این همان شیوه ای است که در خورشید برای تولید انرژی به کار می رود. در هر دو شیوه یاد شده میزان عظیمی انرژی گرمایی و تشعشع به دست می آید.

برای تولید یک بمب اتمی موارد زیر نیاز است:
- یک منبع سوخت که قابلیت شکافت یا همجوشی را داشته باشد.
- دستگاهی که همچون ماشه آغازگر حوادث باشد.
- راهی که به کمک آن بتوان بیشتر سوخت را پیش از آنکه انفجار رخ دهد دچار شکافت یا همجوشی کرد.
در اولین بمب های اتمی از روش شکافت استفاده می شد. اما امروزه بمب های همجوشی از فرآیند همجوشی به عنوان ماشه آغازگر استفاده می کنند.

بمب های شکافتی (فیزیونی): یک بمب شکافتی از ماده ای مانند اورانیوم 235 برای خلق یک انفجار هسته ای استفاده می کند. اورانیوم 235 ویژگی منحصر به فردی دارد که آن را برای تولید هم انرژی هسته ای و هم بمب هسته ای مناسب می کند. اورانیوم 235 یکی از نادر موادی است که می تواند زیر شکافت القایی قرار بگیرد.اگر یک نوترون آزاد به هسته اورانیوم 235 برود،هسته بی درنگ نوترون را جذب کرده و بی ثبات شده در یک چشم به هم زدن شکسته می شود. این باعث پدید آمدن دو اتم سبک تر و آزادسازی دو یا سه عدد نوترون می شود که تعداد این نوترون ها بستگی به چگونگی شکسته شدن هسته اتم اولیه اورانیوم 235 دارد. دو اتم جدید به محض اینکه در وضعیت جدید تثبیت شدند از خود پرتو گاما ساطع می کنند. درباره این نحوه شکافت القایی سه نکته وجود دارد که موضوع را جالب می کند.

1- احتمال اینکه اتم اورانیوم 235 نوترونی را که به سمتش است، جذب کند، بسیار بالا است. در بمبی که به خوبی کار می کند، بیش از یک نوترون از هر فرآیند فیزیون به دست می آید که خود این نوترون ها سبب وقوع فرآیندهای شکافت بعدی اند. این وضعیت اصطلاحا «ورای آستانه بحران» نامیده می شود.
2 - فرآیند جذب نوترون و شکسته شدن متعاقب آن بسیار سریع و در حد پیکو ثانیه (12-10 ثانیه) رخ می دهد.
3 - حجم عظیم و خارق العاده ای از انرژی به صورت گرما و پرتو گاما به هنگام شکسته شدن هسته آزاد می شود.
انرژی آزاد شده از یک فرآیند شکافت به این علت است که محصولات شکافت و نوترون ها وزن کمتری از اتم اورانیوم 235 دارند. این تفاوت وزن نمایان گر تبدیل ماده به انرژی است که به واسطه فرمول معروف E=mc2 محاسبه می شود. حدود نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده به کار رفته در یک بمب هسته ای برابر با چندین میلیون گالن بنزین است. نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده انداز ه ای معادل یک توپ تنیس دارد. در حالی که یک میلیون گالن بنزین در مکعبی که هر ضلع آن 17 متر (ارتفاع یک ساختمان 5 طبقه) است، جا می گیرد. حالا بهتر می توان انرژی آزاد شده از مقدار کمی اورانیوم 235 را متصور شد.برای اینکه این ویژگی های اروانیوم 235 به کار آید باید اورانیوم را غنی کرد. اورانیوم به کار رفته در سلاح های هسته ای حداقل باید شامل نود درصد اورانیوم 235 باشد.در یک بمب شکافتی، سوخت به کار رفته را باید در توده هایی که وضعیت «زیر آستانه بحران» دارند، نگه داشت. این کار برای جلوگیری از انفجار نارس و زودهنگام ضروری است. تعریف توده ای که در وضعیت «آستانه بحران» قرار داد چنین است: حداقل توده از یک ماده با قابلیت شکافت که برای رسیدن به واکنش شکافت هسته ای لازم است. این جداسازی مشکلات زیادی را برای طراحی یک بمب شکافتی با خود به همراه می آورد که باید حل شود.

1 - دو یا بیشتر از دو توده «زیر آستانه بحران» برای تشکیل توده «ورای آستانه بحران» باید در کنار هم آورده شوند که در این صورت موقع انفجار به نوترون بیش از آنچه که هست برای رسیدن به یک واکنش شکافتی، نیاز پیدا خواهد شد.
2 - نوترون های آزاد باید در یک توده «ورای آستانه بحران» القا شوند تا شکافت آغاز شود.
3 - برای جلوگیری از ناکامی بمب باید هر مقدار ماده که ممکن است پیش از انفجار وارد مرحله شکافت شود برای تبدیل توده های «زیر آستانه بحران» به توده هایی «ورای آستانه بحران» از دو تکنیک «چکاندن ماشه» و «انفجار از درون» استفاده می شود.تکنیک «چکاندن ماشه» ساده ترین راه برای آوردن توده های «زیر بحران» به همدیگر است. بدین صورت که یک تفنگ توده ای را به توده دیگر شلیک می کند. یک کره تشکیل شده از اورانیوم 235 به دور یک مولد نوترون ساخته می شود. گلوله ای از اورانیوم 235 در یک انتهای تیوپ درازی که پشت آن مواد منفجره جاسازی شده، قرار داده می شود.کره یاد شده در انتهای دیگر تیوپ قرار می گیرد. یک حسگر حساس به فشار ارتفاع مناسب را برای انفجار چاشنی و بروز حوادث زیر تشخیص می دهد:
1 - انفجار مواد منفجره و در نتیجه شلیک گلوله در تیوپ
2 - برخورد گلوله به کره و مولد و در نتیجه آغاز واکنش شکافت
3- انفجار بمب

در «پسر بچه» بمبی که در سال های پایانی جنگ جهانی دوم بر شهر هیروشیما انداخته شد، تکنیک «چکاندن ماشه» به کار رفته بود. این بمب 5/14 کیلو تن برابر با 500/14 تن TNT بازده و 5/1 درصد کارآیی داشت. یعنی پیش از انفجار تنها 5/1 درصد ازماده مورد نظر شکافت پیدا کرد.

در همان ابتدای «پروژه منهتن»، برنامه سری آمریکا در تولید بمب اتمی، دانشمندان فهمیدند که فشردن توده ها به همدیگر و به یک کره با استفاده از انفجار درونی می تواند راه مناسبی برای رسیدن به توده «ورای آستانه بحران» باشد. البته این تفکر مشکلات زیادی به همراه داشت. به خصوص این مسئله مطرح شد که چگونه می توان یک موج شوک را به طور یکنواخت، مستقیما طی کره مورد نظر، هدایت و کنترل کرد؟افراد تیم پروژه «منهتن» این مشکلات را حل کردند. بدین صورت، تکنیک «انفجار از درون» خلق شد. دستگاه انفجار درونی شامل یک کره از جنس اورانیوم 235 و یک بخش به عنوان هسته است که از پولوتونیوم 239 تشکیل شده و با مواد منفجره احاطه شده است. وقتی چاشنی بمب به کار بیفتد حوادث زیر رخ می دهند:

1- نفجار مواد منفجره موج شوک ایجاد می کند.
2 - موج شوک بخش هسته را فشرده می کند.
3 - فرآیند شکافت شروع می شود.
4 - بمب منفجر می شود.

در «مرد گنده» بمبی که در سال های پایانی جنگ جهانی دوم بر شهر ناکازاکی انداخته شد، تکنیک «انفجار از درون» به کار رفته بود. بازده این بمب 23 کیلو تن و کارآیی آن 17درصد بود.شکافت معمولا در 560 میلیاردم ثانیه رخ می دهد.

بمب های همجوشی: بمب های همجوشی کار می کردند ولی کارآیی بالایی نداشتند. بمب های همجوشی که بمب های «ترمونوکلئار» هم نامیده می شوند، بازده و کارآیی به مراتب بالاتری دارند. برای تولید بمب همجوشی باید مشکلات زیر حل شود:دوتریوم و تریتیوم مواد به کار رفته در سوخت همجوشی هر دو گازند و ذخیره کردنشان دشوار است. تریتیوم هم کمیاب است و هم نیمه عمر کوتاهی دارد بنابراین سوخت بمب باید همواره تکمیل و پر شود.دوتریوم و تریتیوم باید به شدت در دمای بالا برای آغاز واکنش همجوشی فشرده شوند. در نهایت «استانسیلا اولام» دریافت که بیشتر پرتو به دست آمده از یک واکنش فیزیون، اشعه X است که این اشعه X می تواند با ایجاد درجه حرارت بالا و فشار زیاد مقدمات همجوشی را آماده کند.

بنابراین با به کارگیری بمب شکافتی در بمب همجوشی مشکلات بسیاری حل شد. در یک بمب همجوشی حوادث زیر رخ می دهند:

1 - بمب شکافتی با انفجار درونی ایجاد اشعه X می کند.
2 - اشعه X درون بمب و در نتیجه سپر جلوگیری کننده از انفجار نارس را گرم می کند.
3 - گرما باعث منبسط شدن سپر و سوختن آن می شود. این کار باعث ورود فشار به درون لیتیوم - دوتریوم می شود.
4 - لیتیوم - دوتریوم 30 برابر بیشتر از قبل تحت فشار قرار می گیرند.
5 - امواج شوک فشاری واکنش شکافتی را در میله پولوتونیومی آغاز می کند.
6 - میله در حال شکافت از خود پرتو، گرما و نوترون می دهد.
7 - نوترون ها به سوی لیتیوم - دوتریوم رفته و با چسبیدن به لیتیوم ایجاد تریتیوم می کند.
8 - ترکیبی از دما و فشار برای وقوع واکنش همجوشی تریتیوم - دوتریوم ودوتریوم - دوتریوم و ایجاد پرتو، گرما و نوترون بیشتر، بسیار مناسب است.
9 - نوترون های آزاد شده از واکنش های همجوشی باعث القای شکافت در قطعات اورانیوم 238 که در سپر مورد نظر به کار رفته بود، می شود.
10 - شکافت قطعات اروانیومی ایجاد گرما و پرتو بیشتر می کند.
11 - بمب منفجر شود.


منبع:سایت دانشجو(بر گرفته از متن تحقیق جناب آقای مرتضی جلالوند در جشنواره خوارزمی و همایش ملی فیزیک سمپاد در تبریز)
دوشنبه 29 مرداد 1386

شرکت‌ الماز ‌ انتی‌ روسیه‌ برای‌ نخستین‌ بار نمونه‌ های‌ جدیدی‌ از سامانه‌ های‌ پدافند موشکی‌ خود را در نمایشگاه‌ هوافضای‌ ماکس‌ روسیه‌ که‌ فردا اغاز می‌ شود ‌ به‌ مایش‌ می‌ گذارد.

به‌ گزارش‌ واحد مرکزی‌ خبر از مسکو‌ این‌ شرکت‌ روسی‌ که‌ یکی‌ از تامین‌ کنندگان‌ مالی‌ نمایشگاه‌ هوافضای‌ ماکس‌ است‌‌ سامانه‌ های‌ پدافند موشکی‌ جدید اس‌ ‌ چهارصد تریومف‌ ‌ بوک‌ ‌ ام‌ ‌ دو ‌ ا هستند که‌ پدافند موشکی‌ با برد متوسط محسوب‌ می‌ شوند‌.

علاوه‌ بر این‌‌ شرکت‌ روسی‌ الماز ‌ انتی‌ برای‌ نخستین‌ بار دستگا های‌ راداری‌ و موشک‌ ضد تانک‌ موسوم‌ به‌ تور گانسک‌ ‌ ام‌‌ یک‌ را در این‌ نمایشگاه‌ در معرض‌ دید عموم‌ قرار می‌ دهد.

دوشنبه 29 مرداد 1386
 

ایستگاه فضایی بین المللی در آینده شاهد چه کسی بر عرشه خود خواهد بود؟ چشم انداز باقی ماندن تیم کنونی چندان نیست. صاحبان اصلی ایستگاه فضایی بین المللی، یعنی روس ها و آمریکایی ها، هر یک به نوبه خود و به دلایل خود تمایلی ندارد که در آینده نیز با هم روی عرشه خانه مشترک مداری باشند.از آمریکا شروع می کنیم؛ روز 12 اوت، روز موفقیت آمیزی برای برنامه "اسپایس شاتل" نبود. تحلیل ها و بررسی ها نشان دادند که آسیب های وارد شده به پله مداری "ایندوور" به هنگام پرتاب، جدی هستند. شاید آمریکایی ها تا اکتبر سال 2010 بتوانند به کار شاتل ها پایان دهند، اما این نیز ممکن است که اشکالات فنی شاتل ها از یک سو، این برنامه را متوقف ساخته و سالانه 4 میلیارد دلار را برای ساخت سفینه جدید "اریون" آزاد کند و از سوی دیگر نیز از ناسا مطالبه می کنند که در برنامه استفاده از کیهان نوردان خود بازنگری کند. معلوم نیست که در صورت چنین آینده ای، ناسا پروازهای خود به ایستگاه فضایی بین المللی را حفظ کند. علاوه بر این، "مایکل گریفین" رئیس ناسا گفت که هدف استراتژیک برنامه پروازهای آمریکا، در مطالعه فضای کیهانی در ورای مدار نزدیک زمین است. یعنی پروژه ایستگاه فضایی بین المللی، مهمترین برنامه فضایی برای آمریکا نیست. همچنین خبری که در ماه ژوئن دریافت شد نیز جالب است که اطلاع داده شد برنامه بهره برداری "روس کاسموس" و ناسا از ایستگاه فضایی بین المللی برای سه-چهار سال است.برای روسیه، ایستگاه فضایی بین المللی همه چیزی است که در زمینه فضانوردی سرنشین دار دارد. از دست دادن ایستگاه، ضرر خواهد بود. اما اگر باقی ماند، چه کرد و مهمتر این که چگونه؟در دوسال آینده نه "کلیپر" روسی و نه "اریون" آمریکایی آماده نخواهند بود. در عین حال از کسی پنهان نیست که امروز فضانوردان باید بخش اعظم وقت خود را برای ترمیم اختلالاتی که روی عرشه بوجود می آیند، صرف کنند. روسهی برنامه های خوبی نیز برای استفاده از ایستگاه فضایی بین المللی ندارند.در سال 2005 آمریکایی ها توافق نمودند که هزینه جایگاه کیهان نوردان ناسا در سفینه های "سایوز" را پرداخت کنند. این بدین معناست که در آینده، وابسته به این که وضعیت برنامه های "اسپایس شاتل" چه خواهد شد، ناسا می تواند به فکر خرید موشک های حامل "سایوز" برای نیازهای خود باشد. این خوب است، در روسیه موسسات مشغول کار هستند. اما تنها همین؟ آمریکایی ها به آرامی "اریون" و سایر فناوری های آینده دار را تکمیل و آزمایش می کنند. در ضمن، چین و هند نیز با استفاده از آخرین دستاوردهای جهانی سفرهای سرنشین دار خود به فضا را افزایش می دهند.در این صورت ایستگاه فضایی بین المللی در آینده شاهد چه کسی خواهد بود؟

منبع:آویا

دوشنبه 29 مرداد 1386

امیدواریم تامکت هایمان هنوز هم مانند زمان عکس بالا سر حال باشند

دوشنبه 29 مرداد 1386

یک هواپیمای مسافربری تایوان در باند فرودگاهی در جنوب جزیره اوکیناوای ژاپن آتش گرفت. سرنشینان آن آسیب ندیده اند.
هواپیمای یاد شده که به شرکت "خطوط هوایی چین" تعلق دارد، از نوع بوئینگ ۷۳۷ است.

این هواپیما از تایپه، پایتخت تایوان، عازم ژاپن شد و بیش از ۱۵۰ مسافر داشت.

گفته شده که موتور این هواپیما دقایقی پس از فرود آتش گرفت.

به گزارش مقام های محلی سرنشینان پیش از آنکه هواپیما آتش بگیرد موفق به ترک آن شدند.

گزارش شده که خدمه هواپیما هم آنرا ترک کرده اند.

تلویزیون محلی تصاویر این هواپیما در حالی که ستون های دود از آن برخواسته بود و آتش نشان ها برای مهار آتش آن تلاش می کردند را نشان داده است.

تحقیقات درباره آتش گرفتن این هواپیما ادامه دارد.
دوشنبه 29 مرداد 1386

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ضمن محکوم کردن طرح آمریکا برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی ، این اقدام را نشانه بارز سردرگمی و درماندگی واشنگتن خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است : عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در مناسبات بین المللی و موفقیت روزافزون دانشمندان ایرانی در عرصه فناوری صلح آمیز هسته ای و تکنولوژی نوین و نقش موثر ایران در پهنه معادلات بین المللی و منطقه ای ، استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ را به انفعال کشانده و در برنامه ریزی برای جلوگیری از نفوذ روزافزون جمهوری اسلامی ایران آن را دچار سردرگمی کرده است .

این بیانیه می افزاید : نشانه گرفتن نهاد انقلابی سپاه پاسداران که با فرمان بنیان گذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ( ره ) تشکیل شد و در سایه مجاهدت ها و حماسه آفرینی های بی دریغ فرزندان این مرز و بوم و پاسداران جان برکف، بالنده  و توانمند در حفظ  آرمان های انقلاب کوشیده است ، یکی از نشانه های بارز این سردرگمی و درماندگی است .

در ادامه آمده است : طرح آمریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی نشان دهنده زبونی آنها در برابر توانمندی دفاعی این نیرو و نقش بی بدیل آن در پاسداشت و گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی است .

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد : این اقدام مذبوحانه شیطان بزرگ که پیامد شکست خفت بار آن در تجاوز به عراق و افغانستان و نشانه خوی تجاوزگری اوست نه تنها آسیبی را به سپاه وارد نخواهد کرد بلکه آن را همسنگ حزب الله در عرصه جهانی به نیروی ضد ظلم و ستم و تجاوز و طغیان معرفی خواهد کرد . طراحان این پیشنهاد عبث ، باید بدانند که سپاه با عزت ، خدمت خود را به ملت ایران ادامه داده و نیروهای دفاعی یک کشور و مدافعان منافع یک ملت را با هیچ منطقی نمی توان تروریست نامید .

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است : ارتش حزب الله جمهوری اسلامی ایران که همواره در همه عرصه های دفاعی و رزمی خصوصا در سال های دفاع مقدس به عنوان همرزم و همسنگر ، دوشادوش برادران رزمنده خود در سپاه برای حفظ استقلال و آزادی و عزت و سربلندی میهن اسلامی جانفشانی کرده است اعلام می دارد که این تصمیم نابخردانه استکبار جهانی ، نفوذ معنوی اندیشه های عدالت طلبانه و حق گستر مردم ایران را در میان آزادگان عالم فزونی می بخشد و ارتش جمهوری اسلامی ایران لحظه ای در همرزمی قدم به قدم همرزمان خویش در سپاه تردید و درنگ نخواهد کرد .


دوشنبه 29 مرداد 1386
با حکم رهبر معظم انقلاب ؛
دریادار "سیاری" فرمانده نیروی دریایی ارتش شد
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا طی حکمی امیر دریادار حبیب الله سیاری را به سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحممن الرحیم

امیر دریادار حبیب الله سیاری

به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و نظر به حسن سوابق ، شما را به فرماندهی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.

انتظار دارم آمادگی ها و قابلیت های آن نیرو که در سالهای دفاع مقدس و پس از آن با مجاهدت فرماندهان و کارکنان پیشرفت های چشمگیری داشته ، ارتقا یابد.

از تلاش های امیر دریادار کوچکی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و تشکر می کنم.

توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید علی خامنه ای

یکشنبه 28 مرداد 1386


یکشنبه 28 مرداد 1386
کتابچی: واگذاری مـدیـریـت فـرودگـاه‌هـا در دست بررسی است:
در شرکت فرودگاه‌ها کارگروهی برای خصوصی سازی تشکیل شده و واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به جز حوزه‌های امنیت، حفاظت، ایمنی و ناوبری در دست بررسی است.

اصغر کتابچی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: شرکت‌های خصوصی برای در دست‌گیری مدیریت فرودگاه‌ها باید تخصص، تجربه و توان لازم را داشته باشند.

به گفته وی دو فعالیت عمده شرکت فرودگاه‌ها، خدمات هوانوردی و فرودگاهی است که بخش هوانوردی نیاز به تجربه و متخصص زیادی داشته و به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

کتابچی خاطرنشان کرد: تصدی‌گری‌های قابل واگذاری در حوزه خدمات فرودگاهی مانند بهره‌برداری از غرفه‌ها، رستوران‌ها، پارکینگ‌ها، نگهداری تاسیسات و سیستم روشنایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

====================================================

بزرگترین ایرلاین دنیا از گوگل شکایت کرد:

شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاین به دلیل فروش کلمات جست‌وجویی که شامل نام تجاری این شرکت بوده از گوگل شکایت کرد.

به گزارش ایسنا، ادعای بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی جهان جدیدترین مورد از موارد شکایت تنظیم شده از سوی شرکت‌های مختلف در جهان است. بر اساس استدلال این شرکت، سیستم تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک گوگل به طور غیرمنصفانه از سوی رقبای آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آمریکن ایرلاین در شکایت خود گوگل را متهم کرده که با فروش واژه‌های جست‌وجویی مانند امریکن ایرلاینز یا AA.COM به دیگر شرکت‌ها برای تبلیغات، قوانین نام تجاری را نقض کرده است.

این شرکت هواپیمایی همچنین گوگل را متهم کرده که حق استفاده از نام تجاری امریکن ایرلاینز و علایم سرویس یا کلمه،‌ جمله یا واژه‌هایی که مشابه این علایم هستند را به رقبای این شرکت فروخته که آن‌ها را قادر می‌سازد جست‌وجوکنندگان را به سایت‌های خود هدایت کنند.

اما گوگل در بیانیه‌ای از سیاست‌های نام تجاری خود دفاع کرده و آن را متوازن میان منافع دارندگان نام تجاری و انتخاب مصرف کنندگان دانست.

====================================================

با رفع نگرانیها: ایندیور در روزهای اینده به زمین باز می گردد:

فضانوردان فضاپیمای ایندیور و ایستگاه فضایی بین‌المللی روز شنبه آخرین راهپیمایی مشترک فضایی را که به علت نزدیک شدن توفان هاریکن کوتاه شد انجام دادند.

به گزارش خبرگزاریها، ناسا راهپیمایی فضانوردان را به مدت دو ساعت کاهش داد تا این فضا پیما روز سه شنبه و یک روز زودتر از برنامه قبلی به زمین برگردد تا در صورت تغییر مسیر توفان به سمت مرکز کنترل ماموریت در هوستون، فضاپیمای ایندیور، خطری متوجه آن نشود.

دیو ویلیامز و کلی اندرسن مدت چهار ساعت برای نصب یک بازوی شناور و یک آنتن راهپیمایی فضایی کردند. بقیه کارهایی که برای این ماموریت پیش بینی شده بود در ماموریتهای آتی انجام خواهد شد.

سومین راهپیمایی فضایی فضانوردان در روز چهارشنبه در پی سوراخ شدن دستکش یکی از فضانوردان کوتاه شد. در این حادثه فقط دو لایه فوقانی از دستکش پنج لایه ریک ماستراچیو دچار پارگی شد.

اگر توفان "دین" به طرف هوستون تغییر مسیر دهد، کنترل ماموریت ناچار خواهد بود شاتل را در مرکز فضایی کندی در فلوریدا فرود آورد.

عملیات در کیپ کاناورال چندان مناسب نیست و امکانات کمتری برای کنترل فراهم است. به همین دلیل ناسا قصد دارد ایندیور را یک روز زودتر به خانه بازگرداند. ایندیور قرار است روز یکشنبه از ایستگاه فضایی جدا شود.

مدیران شاتل روز جمعه تصمیم گرفتند تعمیر مخزن سوخت را برای پرتاب بعدی انجام دهند و بهترین راه حل را برای مشکل خرابی عایق حرارتی بیابند.

یک تکه عایق، یخ یا ترکیبی از هر دو هفته گذشته از مخزن سوخت ایندیور هنگام پرتاب جدا شد و سوراخ عمیقی در قسمت شکم فضاپیما ایجاد کرد.

هرچند نگرانی در مورد تکرار حادثه مشابهی سقوط کلمبیا در سال ‪ ۲۰۰۳‬وجود ندارد، اما گرمای شدید هنگام بازگشت بدنه آلومینیمی شاتل را سست می‌کند و نیازمند تعمیرهای طولانی پس از پرواز است.

مدیران برنامه ماموریت روز پنجشنبه به این نتیجه رسیدند که آسیب چندان شدید نیست که نیازمند راهپیمایی فضایی برای تعمیر آن باشد.

مشکل کنده شدن عایق حرارتی از مخزون سوخت در ماموریتهای قبلی هم رخ داده است.

کین یک عضو گروه مدیریت ماموریت ناسا گفت این مشکل برنامه ماموریت بعدی در ماه اکتبر را به عقب نخواهد انداخت.

شدت توفان هاریکن دین اواخر روز جمعه به دسته توفان درجه چهار رسید و بادهای هولناکی با سرعت ‪ ۲۱۵‬کیلومتر در ساعت کاراییب را به سمت جاماییکا درنوردید.

برنامه بازگشت ایندیور در ابتدا برای روز چهارشنبه ترتیب داده شده بود.

====================================================

سه میلیارد ریال برای تجهیز و تکمیل فرودگاه پارس آباد مغان اختصاص یافت:

فرماندار پارس آباد مغان از سرمایه‌گذاری ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریالی دولت برای عمران و آبادانی این شهرستان مرزی خبر داد.

میرفخرالدین زاهد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با این میزان اعتبار ‪ ۱۸۴‬پروژه عمرانی در فصول مختلف در این شهرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت دولت نهم در محرومیت زدایی از منطقه مغان گفت: کارهای انجام شده در دو سال اخیر در زمینه اجرای عدالت و محرومیت زدایی تاکنون در هیچ دولتی تا به این اندازه موثر و مثبت نبوده است.

وی اختصاص سه میلیارد ریال برای تجهیز و تکمیل فرودگاه پارس آباد مغان، سه میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال در بخش بهداشت بخش اصلاندوز، ایجاد شهرداری در بخش تازه کند در هفته دولت، افزایش پروازهای فرودگاه مغان به شش پرواز درطول هفته و پیگیری بازگشایی مجدد گمرک پارس آباد واصلاندوز را از برنامه های اولویت دار فرمانداری پارس آباد ذکر کرد.

شهرستان مرزی پارس آباد مغان با ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت در‪ ۲۲۰‬کیلومتری شمال اردبیل واقع است

====================================================

خانلری: ادامه‌ تاخیر پروازهای‌ شرکت‌ ها به‌ لغو مجوز پرواز آنها منجر می شود:

ستاد ویژه‌ کاهش‌ تاخیر پروازهای‌ داخلی‌ شرکت‌ های‌ هواپیمایی‌ در جلسه‌ ای‌ اخرین‌ علل‌ افزایش‌ تاخیرها و رهکارهای‌ جلوگیری‌ از این‌ تاخیرها را بررسی‌ کرد‌.

به‌ گزارش‌ خبرنگار اقتصادی‌ واحد مرکزی‌ خبر ‌رئیس‌ سازمان‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ در این‌ جلسه‌ با بیان‌ اینکه‌ شرکتهای‌ هواپیمایی‌ ملزم‌ به‌ برقراری‌ پروازها در حد توان‌ هستند ‌ گفت:‌ چنانچه‌ شرکتهای‌ هواپیمایی‌ در این‌ زمینه‌ دقت‌ و اقدام‌ نکنند و تاخیرها ادامه‌ یابد برای‌ لغو مجوز پرواز مسیرهای‌ پروازی‌ شرکت‌ ها اقدام‌ خواهد شد‌.

حسین‌ خانلری‌ گفت: توانایی‌ متخصصان‌ صنعت‌ هوایی‌ کشور به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ و یقینا با تلاش‌ همه‌ بخشها می‌ توان‌ پاسخ‌ انتظارات‌ را داد‌.

وی‌ تصریح‌ کرد ‌ وظیفه‌ سازمان‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ نظارتی‌ و حاکمیتی‌ است‌ و شرکتهای‌ هواپیمایی‌ باید در این‌ خصوص‌ فعال‌ باشند و سازمان‌ نظارت‌ داشته‌ باشد اما در شرایط اضطراری‌ این‌ رویکرد ‌ راهکار مناسبی‌ است‌‌.

در این‌ ستاد هر یک‌ از نمایندگان‌ شرکت‌ های‌ هواپیمایی‌ وضع پروازهای‌ برنامه‌ ریزی‌ شده‌ و چگونگی‌ کاهش‌ تاخیرها را ارائه‌ کردند‌.

====================================================

آذرخش و یا حسین پرواز می کنند:

فرمانده‌ نیروی‌ هوایی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از پرواز هواپیماهای‌ شکاری‌ اذرخش‌ و جت‌ اموزشی‌ یا حسین‌ ع‌ در اینده‌ ای‌ نزدیک‌ خبر داد‌.

امیر سرتیپ‌ احمد میقانی‌ در مصاحبه‌ با خبرنگار واحد مرکزی‌ خبر با اشاره‌ به‌ اینکه‌ ایران‌ در زمینه‌ ساخت‌ هواپیماهای‌ نظامی‌ پیشرفتها و موفقیتهای‌ زیادی‌ داشته‌ است‌ افزود‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ هواپیماهای‌ ملخ‌ دار و جتهای‌ اموزشی‌ و شکاری‌ زیادی‌ در صنایع نظامی‌ کشور تولید شده‌ است‌.

وی‌ تصریح‌ کرد: هواپیمای‌ اذرخش‌ و جت‌ شکاری‌ دو سکانه‌ در کشور تولید شد و فناوری‌ ساخت‌ ان‌ برای‌ تولید انبوه‌ به‌ هواپیماسازی‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ منتقل‌ شده‌ است‌.

وی‌ به‌ ساخت‌ بمبهای‌ دور زن‌ و نقطه‌ زن‌ لیزری‌ در کشور اشاره‌ کرد و افزود‌ در ساخت‌ موشکهای‌ هوا به‌ هوا ‌ هوا به‌ زمین‌ و زمین‌ به‌ هوا فعالیتهای‌ بسیار گسترده‌ ای‌ ‌در نیروی‌ هوایی‌ ارتش‌ انجام‌ شده‌ است‌.


*منبع:www.takeoff.ir

   1       2       3       4       5       ...       10    >>

کد موسیقی برای وبلاگ