یکشنبه 11 اسفند 1387


به گزارش عصر ایران (asriran.com) نتایج تحقیقات یک مرکز معتبر مطالعاتی در سوئیس نشان می دهد ایرانی ها بدون اخذ ویزا قادر به سفر به 25 کشور جهان هستند که از این لحاظ ایران بالاتر از عراق و افغانستان در قعر جدول رنکینگ جهانی قرار گرفته است.

موسسه «هنلی» (Henly) در گزارش مربوط به سال 2008 خود اتباع کشورهای مختلف جهان را از لحاظ آزادی های مسافرت بدون اخذ ویزا رتبه بندی کرده است.

این موسسه به همین منظور از شاخصی با عنوان «شاخص محدودیت های ویزا» استفاده کرده که این شاخص رتبه جهانی کشورها را از لحاظ آزادی های سفر شهروندان آنها بدون اخذ ویزا نشان می دهد. به عنوان مثال شاخص 100 برای یک کشور نشان می دهد که شهروندان آن می توانند بدون محدودیت و اخذ ویزا به یکصد کشور جهان سفر کنند.

براساس رتبه بندی موسسه هادلی برای سال 2008، شهروندان دانمارک، فنلاند، ایرلند و پرتغال دارای بیشترین آزادی های سفر هستند به نحوی که می توانند آزادانه به 157 کشور (برای دانمارک) و 156 کشور (برای فنلاند، ایرلند و پرتغال) جهان سفر کنند.

در مقابل افغانستان، عراق، ایران، پاکستان و کره شمالی در قعر جدول این رتبه بندی قرار دارند. در این میان ایرانی ها مشترکاً با پاکستانی ها از توان سفر به 25 کشور جهان بدون ویزا برخوردار هستند که از این نظر بالاتر از عراقی ها (23 کشور) و افغان ها(22 کشور) در رتبه 87 جهانی قرار گرفته اند.

این در حالی است که در گزارش 2006 همین موسسه ایرانی ها می توانستند تنها به 14 کشور سفر کنند که از این لحاظ ایران سیر صعودی داشته است.

جدول کامل مربوط به رتبه بندی کشورها برحسب شاخص محدودیت های ویزا به شرح زیر است (اعداد بالاتر برای این شاخص نشانگر سهولت بیشتر اتباع یک کشور در سفر به کشورهای دیگر جهان است):


برای مشاهده قسمتی از رنکینگ :
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=66201

کد موسیقی برای وبلاگ