پنج‌شنبه 29 مرداد 1388

Click here for full size photo! 

فرودگاه امام در یک نگاه 

 

Click here for full size photo! 

خواب زمستانی شنیده بودیم ولیکن تابستانی... 

 

Click here for full size photo! 

بقایای یک جنگنده پیر در مهرآباد 

 

Click here for full size photo! 

لاکهید ایر یونیورسال مستقر در مهرآباد 

(تمیز تر از آن بود که گراند شود) 

 

Click here for full size photo! 

جمبوجت ایران ایر در لباس دامادی 

 

Click here for full size photo! 

 بغداد۱ 

جاسوس عراقی در مهرآباد 

 

Click here for full size photo! 

پیر اما مطمئن 

۱۰۰۲ در خدمت سران ایران زمین

 

کد موسیقی برای وبلاگ