شنبه 9 آبان 1388

 

معاون وزیر راه و ترابری گفت: سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما هیچ برنامهای در دستور کار ندارد و این اقدام پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها توسط دولت، انجام خواهد شد .


رضا نخجوانی طی نشست خبری در جمع خبرنگاران، با بیان این که سه درصد از کل حمل و نقل کشور توسط حمل و نقل هوایی صورت میگیرد، اظهار داشت: دولت برنامهای دارد که یارانهها به نحوی توزیع شود که به اقشار ذیصلاح اختصاص یابد و امید است که هدفمندسازی یارانهها به نحوی صورت گیرد که عدالت بین تمامی اقشار جامعه به درستی گسترش یابد.

وی ادامه داد: کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور نیز بر این عقیدهاند که هدفمندسازی یارانهها به افزایش ایمنی پرواز و توجیه اقتصادی مطلوب پروازها در صنعت هواپیمایی بیانجامد.

معاون وزیر راه و ترابری گفت: ایمنی هوایی در دنیا و به ویژه کشورهای پیشرفته به یک مقوله فرهنگی تبدیل شده که مفهوم آن رعایت دقیق مقررات در تمامی حوزههای فنی و عملیاتی فعالیتهای صنعت هواپیمایی است.
نخجوانی با بیان این که هدف اصلی سازمان هواپیمایی کشوری نظارت بر رعایت دقیق مقررات ایمنی هوایی است، گفت: این مقررات محصول تجربههای علمی ـ تخصصی و مطالعات در صنعت هوانوردی جهان است که با مکانیزم خاص در کمیتههای تخصصی و شورای مربوطه در ایکائو تدوین و به کشورهای عضو ابلاغ میشود، کشورها نیز باید مقررات را در قالب دستورالعملهای مشخص به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کند.
وی با بیان این که اجرای مقوله مقررات ایمنی
در سازمان هواپیمایی تعیین حداقلها است و ایجاد حداکثرها در این مورد برعهده خود شرکتهای هواپیمایی است، گفت: در حوزه ایمنی هوایی طیف گستردهای از مقررات در کشور اجرا میشود که هماکنون ارزیابیهای صورت گرفته نشان دهنده رعایت مقررات توسط شرکتهای هواپیمایی است.

معاون وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: برآوردن انتظارات مسافران شرایطی برای شرکتهای هواپیمایی ایجاد میکند که آنها را در یک تنگنای کاری قرار میدهد و بیم آن میرود ایرلاینها مجبور شوند برای برآورده کردن انتظارات مسافران از برخی مقررات سرپیچی کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، افزود: رعایت ایمنی پرواز از سوی شرکتهای هواپیمایی مهمترین موضوع در برنامههای سازمان هواپیمایی است و این سازمان اجازه نمیدهد که ایرلاینی در راستای سر وقت رساندن مسافر، اصول ایمنی را رعایت نکند.

نخجوانی با بیان این که سازمان هواپیمایی به دو طریق "سرزده " و "برنامهای " از شرکتهای هواپیمایی بازدید میکنند، گفت: آگاهسازی افکار عمومی و برقراری حس اعتماد مردم از صنعت هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری یکی از انتظارات این سازمان از اصحاب رسانه است.


* کاهش عمر متوسط ناوگان هوایی در دستور کار سازمان هواپیمایی


معاون وزیر راه و ترابری اظهار داشت: ناوگان هوایی کشور دارای سن مناسبی نیست و این سازمان همانند گذشته کاهش سن ناوگان را در دستور کار برنامههای خود قرار داده است تا بدین طریق تأخیرات ناشی از نقص فنی هواپیما کاهش یابد.
نخجوانی اضافه کرد: هر تأخیر و ابطالی که به دلیل بروز نقص فنی در هواپیما به وجود بیاید، به مثابه اجرای دستورالعملهای سازمان هواپیمایی است. این در حالی است که اگر تأخیرها به دلیل سوء مدیریت و برنامهریزی رخ دهد، این سازمان برخوردهای لازم را انجام خواهد داد.

*هر فرود غیرمتعارفی به معنای فرود اضطراری نیست

رئیس سازمان هواپیمایی با بیان این که هر فرود غیرمتعارفی به معنای فرود اضطراری نیست، اظهار داشت: واژه فرود اضطراری وضعیت کاملأ خاصی است که براساس نوع هواپیماَ، شرکتهای سازنده هواپیما این شرایط را تعریف میکنند و در واقع هر عیب و ایرادی موجب فرود اضطراری هواپیما نمیشوند.
وی تأکید کرد: 99 درصد از فرودهای غیربرنامهای در فرودگاههای کشور از نظر سازمان فرودهای نرمال و طبیعی محسوب میشود.

* حجم بالای پروازها دلیلی بر کاهش ایمنی نیست

نخجوانی با اشاره به این که افزایش و حجم بالای پروازها دلیلی بر کاهش ایمنی نیست، اظهار داشت: هر هواپیمایی لازم است با رعایت تمامی شرایط ایمنی از زمین بلند شود و با رعایت تمامی استانداردها به زمین بنشیند؛ شرکتهای هواپیمایی که برنامههای پروازی متراکمی دارند در صورت بروز مشکل فنی در یک هواپیما و ایجاد تأخیر، تأخیر به تمامی پروازها اثر میگذارد.
نخجوانی با بیان اینکه رعایت ایمنی، ملاک عمل و تصمیمگیری شرکتهای هواپیمایی است، گفت: در صورت عدم رفع مشکل فنی، پروازها ابطال میشود.

*کاهش 12درصدی متوسط عمر ناوگان تا پایان سال جاری

معاون وزیر راه و ترابری با بیان این که عمر متوسط ناوگان هوایی فعلی کشور 19 سال است، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری، خود اقدام به خرید هواپیما برای ناوگان نمیکند، زیرا بودجهای برای انجام این عمل در اختیار ندارد و خرید هواپیما جزو شرح وظایف این سازمان نیز محسوب نمیشود.
وی ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی خود خرید هواپیما را برعهده دارند و وظیفه سازمان تنها بررسی نوع و مدل هواپیماها و صدور مجوزهای بکارگیری است.
نخجوانی با بیان این که 22 فروند هواپیما در سالجاری وارد کشور شده است، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی در نظر دارد تا پایان سال جاری متوسط عمر ناوگان را تا 12درصد کاهش دهد.
وی اظهار داشت: 22 فروند هواپیمایی که در سال جاری وارد کشور شده است،از نوع غربی است و سازمان از خرید تمامی هواپیماهایی که واجد شرایط لازم برای ورود به کشور باشند استقبال میکنند.
معاون وزیر راه و ترابری تأکید کرد: ملاک انتخاب هواپیما برای خرید، تکنولوژی هواپیما، پشتیبانیهای فنی، وضعیت اقتصادی و میزان ماندگاری هواپیما است.

* صنعت هوای در حوزه صنایع خدمات بدون تبعیض

نخجوانی تصریح کرد: صنعت هواپیمایی بر اثر مقررات بینالمللی، صنعتی غیرسیاسی است و در حوزه ارائه خدمات بدون تبعیض، وظیفه سرویسدهی به تمامی کشورها را برعهده دارد، رفتاری که تاکنون به طرز قانونی اجرا نشده است.

* اعلام علت بروز حادثه در 99 درصد سوانح هوایی

معاون وزیر راه و ترابری با بیان این که سوانح هوایی پیچیدگیهای فراوانی دارند به طوری که برای جمعبندی نیازمند تحقیقات گسترده در حوزههای مختلف هستند، اظهار داشت: در 99 درصد از سوانح هوایی اتفاق افتاده در کشور، علت بروز حادثه بیان شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر تنها 5/3 ماه از سقوط هواپیمای توپولف کاسپین میگذرد، اظهار داشت: طبق اطلاعرسانی یک سایت کانادایی که به بررسی علت وقوع سوانح هوایی جهان میپردازد، متوسط اعلام نتیجه بررسی دلایل سقوط هواپیما در کشور کانادا 650 روز، در کشور آمریکا 575 روز، و در کشور استرالیا 413 روز است.

*پرواز حجاج از فردا آغاز میشود

نخجوانی در خصوص پرواز حجاج اظهار داشت: عملیات حج سالجاری در روز یکشنبه 10 آبانماه 88 با پرواز یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 به شماره پرواز 1017 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:15 دقیقه آغاز میشود.
وی با بیان این که دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و شرکت سعودی عملیات انتقال حجاج را برعهده دارند، اظهار داشت: هواپیمایی ایران ایر از تاریخ دهم آبانماه لغایت 29 آبانماه سال جاری عملیات رفت زائران را به خانه خدا برعهده دارد و شرکت سعودی از 11 آبانماه سال جاری لغایت 30 آبان عملیات انتقال مسافران را به عربستان سعودی برعهده دارد.
نخجوانی ادامه داد: شرکت هواپیمایی سعودی طی 107 پرواز رفت و 108 پرواز برگشت به ترتیب 32 هزار و 402 و 32 هزار و 889 زائر را جابجا میکنند.
معاون وزیر راه و ترابری افزود: شرکت هواپیمایی ایران ایر طی 96 پرواز رفت و 97 پرواز برگشت به ترتیب 31 هزار و 946 و 33 هزار 179 زائر را جابجا میکند.

*ادغام ایرلاینها در حیطه اختیارات خود شرکتهای هواپیمایی است

معاون وزیر راه و ترابری در خصوص ادغام ایرلاینها اظهار داشت: این بحث جزو برنامههای سازمان هواپیمایی محسوب نمیشود و این بنگاهها لازم است خود با یکدیگر در خصوص مالکیتها به تفاهم برسند و برنامهریزی کنند و سازمان نیز در این زمینه مساعدههای لازم را انجام خواهد داد.

* ابلاغ شش دستورالعمل به ایرلاینها در خصوص آنفلوانزای نوع A

رئیس سازمان هواپیمای کشور در خصوص میزان نظارت بر آنفلوانزای نوع A در مسافرانی که از خارج از کشور وارد میشوند، اظهار داشت: تعداد شش دستورالعمل در این رابطه با مرجعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است که از طرف سازمان هواپیمایی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ میشود.
نخجوانی با بیان اینکه مسافران ورودی به کشور نوعی فرم غربالگری را در این رابطه تکمیل میکنند،اظهار داشت: در فرودگاههای بینالمللی اتاقی به عنوان اتاق قرنطینه برای نظارت پزشکی بر مسافران ورودی به کشور وجود دارد.

*متوسط تأخیر پروازها در ایران 20 دقیقه است

نخجوانی با بیان اینکه تعداد ناوگان سبک هلیکوپتری کشور 168 فروند است، خاطرنشان کرد: تعداد 189 فروند هواپیما معادل 32 هزار و 475 صندلی پرواز در ناوگان هوایی کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: متوسط تأخیر پروازها در ایران 20 دقیقه است که این رقم مطلوب است.

کد موسیقی برای وبلاگ