یکشنبه 29 فروردین 1389

سخنرانی رییس جمهور در مراسم روز ارتش  

  

رژه جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی  

رژه یگان های نمونه ارتش از مقابل جایگاه  

موشک شهاب 3 در مراسم روز ارتش  

موشک زمین به زمین فاتح 

موشک زمین به زمین سجیل 2  

ماکت ناوچه پیکان در رژه روز ارتش 

  

 

 

 

 
 

رژه هواپیماهای بدون سرنشین ارتش  

رژه یگانهای نمونه ارتش از مقابل جایگاه    

  

 

رژه هواپیماهای بدون سرنشین ارتش  

 

  

 

  

6ee7w56nd4lqmn24aakf.jpg 

کد موسیقی برای وبلاگ